SEGURETAT VIAL

Des de fa un temps, Sala Metro s'ha implicat en la integritat dels seus clients i engega un programa de seguretat vial que conté diverses actuacions.

'NO VOLEM QUE TINGUIS UN ACCIDENT, VOLEM QUE TORNIS' és un conjunt de propostes per respondre a la problemàtica de la mobilitat nocturna. La festa, l'alcohol, la inseguritat a la carretera i altres factors que fan que agafar el vehicle propi sigui una temeritat que no podem deixar en mans de l'atzar.

L'enduriment del codi penal en aquest termes ha estat un altre factor a tenir en compte. Sala Metro ha signat l'adhesió a la Carta Europea de Seguretat vial i assumeix el compromís de lluitar per a conseguir que no s'hagi de lamentar cap desgràcia relacionada en l'oci nocurn i la carretera.

Sala Metro posa a disposició dels municipis del territori tot un seguit de mesures per a que els seus joves tornin segurs. Els busos concertats, les missives de prevenció, els controls voluntaris d'alcoholèmia.. són algunes de les moltes propostes que Sala Metro posa en marxa cada dissabte amb un únic objectiu.

Informar al client del risc a la carretera i conscienciar a la població de que la diversió a l'oci nocturn és possible sense haver de lamentar-se desprès.

Seguretat Vial

Discoteca Sala Metro «◊» Polígon Tosses 21 - Amposta (Tarragona) «◊» Email: salametro@salametro.com
Powered & Web design by Ofitec Tècnica ® 2019 «◊» graphics by Label