REVISTA METRO

FEBRER 2008

Sumari

01. Entrevista Noelia i F? tima
02. Entrevista David Tavaré
03. Entrevista Javi Presi (Barraca)

Aquest mes de febrer tenim la il·lusió d'un any ja encaminat i d'una costa de gener ja superada. Per a tots es díficil superar unes festes nadalenques que cada vegada estan més abocades al consumisme...

Descarregar

Discoteca Sala Metro «◊» Polígon Tosses 21 - Amposta (Tarragona) «◊» Email: salametro@salametro.com
Powered & Web design by Ofitec Tècnica ® 2019 «◊» graphics by Label