METRO TV! - VIDEOTECA

Imatges de Sala Metro Amposta

Imatges variades de la disco de moda, la Sala Metro!

Tatagolosa a Colors de Sala Metro

Video-muntatge fotografic de la visita de Tatagolosa a la sala Colors de Sala Metro la nit del 22/09/2007

Sala Metro Amposta

Espectacle amb disfresses lluminoses a Sala Metro.

Amor en Sala Metro

1  •  2  •  3

Discoteca Sala Metro «◊» Polígon Tosses 21 - Amposta (Tarragona) «◊» Email: salametro@salametro.com
Powered & Web design by Ofitec Tècnica ® 2019 «◊» graphics by Label